*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
Jak rozpoznać sektę - Ucieczka |filmy-dokumentalne

Autorzy przyglądają się popularnym kultom, m.in. Scjentologii, Centrepoint, Gloriavale, Avatar oraz Międzynarodowemu Kościołowi Chrystusowemu.
Wsparcie na rzecz portalu