*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
Za obce pieniądze - WSI na pasku GRU |filmy-dokumentalne

Budowanie nowego, demokratycznego ładu to proces, który trwa latami. Mimo, że Polska od lat była już członkiem NATO i Unii Europejskiej to dopiero w 2007 roku nastąpił jego kolejny etap likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych.

Wojskowe Służby Informacyjne - dawne komunistyczne, a w konsekwencji - rosyjskie wpływy w polskim wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym.

Przez kilkanaście lat oficerowie wytypowani i wyszkoleni przez KGB i radziecki wywiad wojskowy - GRU sprawowali dowództwo w Wojskowych Służbach Informacyjnych.

Po 1990 roku, już w wolnej Polsce, działały wojskowe służby specjalne, których dowództwo wywodziło się bezpośrednio ze struktur poprzedniego ustroju. Decyzję o ich likwidacji Sejm podjął dopiero w roku 2006. Likwidatorem WSI został Antoni Macierewicz gość tego programu.

Scenariusz: Nobert Noga
Rok produkcji: 2008
Wsparcie na rzecz portalu