*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
Z archelogią przez kraje biblijne - Asyria i Babilonia |filmy-dokumentalne

Odcinek 3 - Wykłady wygłosił prof. Bernard Koziróg, który przez 40 lat pracy zawodowej był nauczycielem, dziennikarzem, redaktorem i profesorem uniwersyteckim. Autor kilkudziesięciu książek. Wielokrotnie odwiedzał kraje Bliskiego Wschodu. Z zamiłowania historyk i podróżnik. Obecnie pracuje dla York University (USA) oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.
Wsparcie na rzecz portalu