*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
IPNtv - W kierunku wojny - Polityka zagraniczna II Rzecz |filmy-dokumentalne

Politykę zagraniczną młodego państwa polskiego determinowało niekorzystne położenie geopolityczne pomiędzy wielkimi państwami, Niemcami i ZSRR. Sytuacja była tym tragiczniejsza, że stosunki z innymi sąsiadami, szczególnie z Litwą i Czechosłowacją, również nie należały do najłatwiejszych. W czasach, gdy podpisywane pakty o nieagresji nie miały większego znaczenia, trudnej sytuacji Polski nie były w stanie polepszyć poprawne stosunki z Francją, Wielką Brytanią, Węgrami, Łotwą czy Rumunią. Chcąc utrzymać niezależność, prowadzono politykę „równej odległości” między Moskwą a Berlinem, zmowa agresorów położyła jednak kres snom o wolnej Polsce.
Wsparcie na rzecz portalu