*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
Wojna na Wschodzie - Oblężenie Leningradu |filmy-dokumentalne

Blokada Leningradu – okres oblężenia Leningradu (obecnie Sankt Petersburg) w czasie II wojny światowej przez wojska niemieckie, które trwało od 8 września 1941 do 27 stycznia 1944 i pochłonęło około miliona ofiar po stronie radzieckich mieszkańców miasta.
Wsparcie na rzecz portalu