*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
Alaska - Duch dzikiej przyrody |filmy-dokumentalne

Na przestrzeni dziesiątków tysięcy lat nietopniejące nigdy śniegi zbiły się w olbrzymie lodowce. Ziemie, na których dzisiaj żyją miliony ludzi, przykryte są pokrywą lodu o średniej grubości półtora kilometra.
Wsparcie na rzecz portalu