*Przejdź do portalu społecznościowego RawJet.com
Tagebuch - Dziennik dr Hansa Franka |filmy-dokumentalne

Historia Generalnej Guberni zrekonstruowana na podstawie pamiętników Hansa Franka. Frank żył w latach 1900 - 1946, był działaczem NSDAP, jako gubernator okupowanych ziem polskich odpowiadał za politykę masowej eksterminacji ludności i za niszczenie kultury polskiej.

Po wojnie oskarżony o zbrodnie wojenne, stanął przed trybunałem w Norymberdze. Jednym z dowodów jego zbrodniczej działalności były notatki z dziennika, który prowadził w latach 1939-1945.

Dziennik zawierał szczegółowe raporty z narad partii nazistowskiej, rządu guberni, streszczenia rozmów z Hitlerem, mowy wygłaszane podczas wystąpień publicznych i zapisane osobiste przemyślenia. W filmie wykorzystano niepublikowane dotąd zdjęcia i materiały filmowe.
Wsparcie na rzecz portalu